Godziny otwarcia Pon-Pt: 8.00 - 17.00

Dostosowanie strony dla niepełnosprawnych

Dostosowanie stron internetowych dla niepełnosprawnych to proces, którego celem jest umożliwienie osobom z różnymi niepełnosprawnościami takiego korzystania z treści internetowych, jakie jest dostępne dla osób bez niepełnosprawności. Dostosowanie stron internetowych polega na ich optymalizacji pod kątem dostępności i użyteczności dla użytkowników z niepełnosprawnościami. Niepełnosprawności mogą mieć różne formy, takie jak niepełnosprawność wzroku, słuchu, ruchu lub […]

WCAG na stronach banków w Polsce

Jak wysoki standard WCAG jest na strona internetowych banków w Polsce? Standard dostępności stron internetowych banków w Polsce może się różnić w zależności od konkretnej instytucji. Niektóre banki mogą posiadać strony internetowe spełniające wymagania WCAG 2.1, podczas gdy inne mogą mieć niższy poziom dostępności. Aby sprawdzić poziom dostępności strony internetowej banku, można skorzystać z narzędzi […]

Czym jest WCAG

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) to międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak np. osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu lub zaburzeniami zdolności poznawczych. Celem tych wytycznych jest zapewnienie, aby strony internetowe były dostępne dla jak największej liczby użytkowników, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń. WCAG […]