Godziny otwarcia Pon-Pt: 8.00 - 17.00

Czym jest WCAG

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1) to międzynarodowe wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, takimi jak np. osoby z dysfunkcjami wzroku, słuchu, ruchu lub zaburzeniami zdolności poznawczych. Celem tych wytycznych jest zapewnienie, aby strony internetowe były dostępne dla jak największej liczby użytkowników, niezależnie od ich potrzeb i ograniczeń.

WCAG 2.1 zostały opracowane przez grupę ekspertów z różnych krajów, a ich treść jest zgodna z międzynarodowymi standardami ISO/IEC 40500:2012 i ISO/IEC 27031:2011. Są one obowiązującym dokumentem w wielu krajach na całym świecie, w tym również w Polsce.

Aby spełnić wymagania WCAG 2.1, strony internetowe muszą spełniać szereg kryteriów dotyczących m.in. dostępności treści, użyteczności, zrozumiałości, dostosowania do różnych urządzeń i przeglądarek oraz zapewnienia dostępu do funkcji i usług za pomocą różnych technologii. Dokument ten zawiera również wskazówki dotyczące tworzenia treści dostępnych dla osób niedowidzących, niesłyszących i posługujących się alternatywnymi metodami komunikacji.

 

WCAG podzielone jest na trzy poziomy zaawansowania: A, AA i AAA. Każdy poziom zawiera różne wytyczne dotyczące dostępności stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Poziom A (podstawowy) wymaga spełnienia co najmniej 12 kryteriów dostępności. Jest to najniższy poziom i stanowi minimalne wymagania dla dostępności stron internetowych.

Poziom AA (średni) wymaga spełnienia co najmniej 18 kryteriów dostępności. Jest to poziom, który jest uważany za optymalny dla większości witryn i stanowi dobrą praktykę w zakresie dostępności.

Poziom AAA (zaawansowany) wymaga spełnienia co najmniej 21 kryteriów dostępności. Jest to najwyższy poziom i stanowi najwyższe wymagania dla dostępności stron internetowych. Nie jest on jednak wymagany dla wszystkich witryn, ponieważ może być trudny do osiągnięcia dla niektórych rodzajów treści lub technologii.

Wybór poziomu WCAG zależy od charakteru witryny i jej użytkowników. Dla niektórych witryn wystarczające może być spełnienie kryteriów poziomu A, natomiast inne witryny mogą wymagać spełnienia kryteriów poziomu AA lub AAA. Ważne jest, aby dokładnie określić wymagania dostępności i dobrać odpowiedni poziom WCAG do potrzeb i oczekiwań użytkowników.