Godziny otwarcia Pon-Pt: 8.00 - 17.00

WCAG na stronach banków w Polsce

Jak wysoki standard WCAG jest na strona internetowych banków w Polsce?

Standard dostępności stron internetowych banków w Polsce może się różnić w zależności od konkretnej instytucji. Niektóre banki mogą posiadać strony internetowe spełniające wymagania WCAG 2.1, podczas gdy inne mogą mieć niższy poziom dostępności.

Aby sprawdzić poziom dostępności strony internetowej banku, można skorzystać z narzędzi do automatycznej oceny dostępności, takich jak np. WAVE lub Siteimprove. Można też skorzystać z usług firm specjalizujących się w ocenie dostępności stron internetowych, takich jak np. Validio. Warto jednak pamiętać, że ocena dostępności strony internetowej przez automatyczne narzędzie lub firmę zewnętrzną może dostarczyć tylko ogólnych informacji i nie zawsze jest dokładnym odzwierciedleniem rzeczywistego poziomu dostępności dla wszystkich użytkowników.

W Polsce istnieją również przepisy prawne dotyczące dostępności stron internetowych instytucji publicznych, w tym również banków. Według tych przepisów, strony internetowe instytucji publicznych, w tym banków, powinny spełniać wymagania WCAG 2.0 poziomu AA. Instytucje te są zobowiązane do publikowania raportów dotyczących dostępności swoich stron internetowych i do regularnego ich uaktualniania. W przypadku braku dostępności strony internetowej instytucji publicznej, osoby zainteresowane mogą zgłaszać skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich lub do służb odpowiedzialnych za wdrażanie przepisów dotyczących dostępności.